Personal

Johanna Törnqvist
Rektor, förskollärare, montessorilärare, anställd 2019
Om Johannas arbete

Sofia Schröder

Montessorilärare, anställd 2013
Om Sofias arbete

Ludvig Brahme

Bildpedagog, anställd 2007
Om Ludvigs arbete

Hanna Svensson
Resurspedagog, anställd 2021

Veronica von Stedingk
Förskollärare, montessorilärare, anställd 2020
Om Veronicas arbete
 

Aster
Resurs, anställd 2018

Anna Bjerstedt, Resurs samt 
Montessorilärare, anställd 2020