Personal

Christine "Titti" Jörnung
Förskolechef & Montessoriförskolelärare,
anställd 2015
Om Tittis arbete

Sofia Schröder

Montessoripedagog, anställd 2013
Om Sofias arbete

Ludvig Brahme

Bildpedagog, anställd 2007
Om Ludvigs arbete

Laura Sjösten
Resurs

[Bild saknas]


Malin Nuhma
Resurs

Fotograf: Malin Nuhma