Personal

Johanna Törnqvist
Rektor, anställd 2019
Om Johannas arbete

Sofia Schröder

Montessoripedagog, anställd 2013
Om Sofias arbete

Ludvig Brahme

Bildpedagog, anställd 2007
Om Ludvigs arbete

Olivia Elmstedt
Barnskötare samt resurs, anställd 2019

Veronica von Stedingk
Förskollärare, montessorilärare, anställd 2020
Om Veronicas arbete
 

Aster
Resurs, Anställd 2018