Föräldrakooperativ

Djurgårdens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening med en rektor som verksamhetsansvarig.


Typiskt för föräldrakooperativ är att varje familj förväntas aktivt deltaga i skötseln av förskolan och bidra till förskolans positiva utveckling. Detta sker vanligen genom styrelsearbete, inom vänföreningen eller inom särskild utskottsgrupp.


Detta tillvägagångsätt att driva en förskola ger oss föräldrar en unik insyn i och förståelse för våra barns liv på förskolan samt en möjlighet att påverka deras vardag. Det skapar även möjligheter för goda relationer med våra barns kompisar och deras föräldrar. 
 
Förskolan tillämpar sjukjour enligt ett rullande schema. Om någon av lärarna blir sjuk eller förhindrad att arbeta så får den familj som står uppsatt på jourdagen rycka in. Varje familj ansvarar för cirka fem utspridda dagar per termin. Användandet av jourlistan sker sällan, men när det väl gör det så är detta till stor glädje för alla barn som tycker att det är jätteroligt med en förälder på besök! 

Föräldrar deltar också vid en städ/fixardag på våren då vi går över förskolan för att se till att allt är snyggt, rent och fungerar som det ska.  Under hösten genomförs föreningsstämma med en trevlig efterföljande middag.