Veronicas arbete

På Djurgårdens Montessoriskola är barnens trygghet förutsättningen för lek och lärande. När barnen börjar hos oss blir anknytningen till pedagogerna grundläggande för trygghet och tillit till både sig själv och andra.
Genom att följa Maria Montessoris teorier och arbetssätt tillåts barnen att utvecklas i sin egen takt. Vi observerar och erbjuder stimulerande aktiviteter och övningar utifrån var och ens behov och intresse.
På 1-3 årsavdelningen byggs grunden till ett självständigt arbete hos barnen, hjälp mig att göra det själv (Maria Montessori)

Veronica von Stedingk