Klagomålshantering


På Djurgårdens Montessoriförskola arbetar vi för ett förtroendefullt samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Klagomål på utbildningen eller annat som direkt rör förskolan tas i första hand kontakt med pedagogerna. I andra hand rektor och sedan av styrelsen utsedd klagomålsansvarig.

Om ni fortfarande upplever att frågan måste tas vidare kontaktas tillsyns-enheten i Stockholms stad.

Alla klagomål dokumenteras och följs upp av rektor och pedagoger.

På Djurgårdens Montessoriförskola arbetar vi för att ingen ska utsättas för kränkning eller diskriminering och vi förutsätter att all kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare sker på ett respektfullt sätt. 

Alla klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Vid skriftligt klagomål, använd gärna blanketten för klagomål nedan.