Välkommen att ställa ditt barn i kö till förskolan!

Sedan 2016 ingår Djurgårdens Montessoriförskola i Stockholm stads gemensamma kösystem. Anmäl ditt barn genom att klicka på länken till Stockholms stad kösida.
 
Djurgårdens Montessoriförskola är beviljad avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen. En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen ställer på vårdnadshavaren och att vårdnadshavaren godkänns av styrelsen som ny medlem i föreningen.

Du kan läsa mer om vad som förväntas av dig som förälder med barn antaget på förskolan här.
 
Principerna för beslutsprövning beträffande antagning till förskolan är följande:

- Syskonförtur – Syskon till barn antagna på förskolan erbjuds plats först
- Resterande platser tillfaller övriga anmälda barn i turordning 
 
Förskolan anordnar varje vår ”Öppet hus” – dagar då intresserade bereds tillfälle att besöka förskolan samt träffa pedagoger och föräldrar. Datum för detta meddelas på hemsidan. 

Dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot övriga besök under året då förfrågningarna är alldeles för många. 
 
Förskolan har inte möjlighet att kommentera köplats för enskilda. Besked om antagning till förskolan sker vanligtvis i april varje år.
 

Frågor om kö och antagning

Vid frågor, maila gärna förskolans köansvarige på koansvarig@djurgardensmontessori.se