Välkommen att ställa ditt barn i kö till förskolan!

Sedan 2016 ingår Djurgårdens Montessoriförskola i Stockholm stads gemensamma kösystem. Anmäl ditt barn genom att klicka på länken till Stockholms stad kösida.
 
Djurgårdens Montessoriförskola är beviljad avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen. En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen ställer på vårdnadshavaren och att vårdnadshavaren godkänns av styrelsen som ny medlem i föreningen.

Du kan läsa mer om vad som förväntas av dig som förälder med barn antaget på förskolan här.
 
Principerna för beslutsprövning beträffande antagning till förskolan följer Stockholm Stads riktlinjer och är följande:

- Syskonförtur – Syskon till barn antagna på förskolan erbjuds plats först
- Resterande platser tillfaller övriga anmälda barn i turordning 
 
Plats på förskolan erbjuds oftast till augusti månad varje år då barn som ska börja skolan lämnar sina platser till nya barn. Under året är det ytterst sällan en plats blir ledig. För detta krävs att någon flyttar eller byter förskola. 

Förskolan anordnar varje vår ”Öppet hus” – dagar då intresserade bereds tillfälle att besöka förskolan samt träffa pedagoger och föräldrar. Datum för detta meddelas på hemsidan. Vårterminen 2024 utgår Öppet Hus då förskolan endast kommer att kunna erbjuda plats åt syskon som just nu står i kö till förskolan. 

Dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot övriga besök under året då förfrågningarna är alldeles för många. 
 
Förskolan har inte möjlighet att kommentera köplats för enskilda. Besked om antagning till förskolan sker vanligtvis i april varje år.
 

Frågor om kö och antagning

Vi är väldigt glada för att så många är intresserade av vår förskola och för att önskan att komma i kontakt med oss är stor beträffande frågor om kö och antagning.

Samtliga frågor om kö och antagning besvaras av ansvarig styrelseledamot för köfrågor. Personalen på förskolan kan inte svara på frågor om kö och vi ber alla att undvika att ringa direkt till förskolan utan istället maila:

epost: koansvarig@djurgardensmontessori.se