Förskolechefen har Ordet!

Jag heter Johanna Törnqvist och arbetar som rektor på Djurgårdens Montessoriförskola.

På Djurgårdens Montessoriförskola arbetar vi för att ta tillvara på barnens inre drivkraft att utvecklas och upptäcka världen. Genom att följa barnets behov och intressen kan vi skapa en utbildning som är givande, stimulerande och lustfylld för alla barn på förskolan.

Barnen på Djurgårdens Montessoriförskola möts av en stimulerande lärmiljö som lockar till lek och utforskande där engagerade pedagoger lyfter varje barns intressen och skapar möjligheter till ett lustfyllt lärande. Genom att finnas nära barnen skapar pedagogerna en trygg miljö där barnen vågar prova på nya saker med vetskapen om att det alltid finns en trygg famn att söka trygghet hos.

Med ett nära samarbete med alla vårdnadshavare till barnen på förskolan kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda barnen en verksamhet där alla barn mår bra, trivs, utvecklas och känner glädje. 

I min roll som rektor på förskolan arbetar jag för att alla ska känna delaktighet. Maria Montessori menade att människan behöver frihet för att kunna nå sin fulla potential och att det i denna frihet också innebär ett visst ansvar. Med hjälp av ett tydligt och tryggt ledarskap kan pedagoger och barn på Djurgårdens Montessoriförskola få möjligheter till delaktighet och i frihet under ansvar utvecklas i ett livslångt lärande.

I mitt ansvar som rektor behöver jag skapa förutsättningar för att:

· Förskolans pedagoger erbjuder barnen en utbildning utifrån de nationella målen och att utbildningen kontinuerligt planeras och utvärderas för att barnen ska känna glädje och meningsfullhet under dagarna.

· Att dokumentation och reflektion används för att komma ännu närmre barnens frågor och utforskande. 

· Med utgångspunkt från Maria Montessoris uttryck ”Hjälp mig att göra det själv”, kan vi skapa rutiner och en lärmiljö där alla barn får känna att de lyckas och får möjlighet att prova om och om igen ända tills de känner själva att de behärskar en färdighet. Detta skapar möjligheter för barnen att stärka sin självkänsla och stärker tron på sig själva.

· Genom tydlig kommunikation och en transparens i utbildningen kan jag skapa förutsättningar för ett gott samarbete både mellan pedagoger och vårdnadshavare.

· Ge pedagogerna förutsättningar i form av stöd, uppmuntran, fortbildning och ansvar i sitt arbete så att de känner meningsfullhet och glädje i att varje dag möta barnen. Då kan pedagogerna utveckla utbildningen på förskolan så att alla barn blir sedda, känner glädje och kan följa sin inre drivkraft varje dag.
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor och synpunkter. Jag ser fram emot ett fint samarbete och jag vill hälsa er varmt välkomna till förskolan.
 
Johanna Törnqvist
Rektor, Djurgårdens Montessoriförskola

Johanna Törnqvist
Rektor