Förskolechefen har Ordet!

Jag heter Christine ”Titti” Jörnung och arbetar som förskolechef på Djurgårdens Montessoriförskola. Jag började arbeta här i augusti 2015. På Djurgårdens Montessoriförskola vill vi lägga grunden för ditt barns livslånga lärande. Vi strävar efter att ha en rak kommunikation där vårt fokus ligger på samarbetet runt era barn. Vi tror på det kompetenta barnet och ser möjligheterna hos varje barn. Vi utgår från att varje barn har en naturlig lust att lära!

”Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet”. (ur Lpfö 98, reviderad 2016)

I mitt uppdrag som pedagogisk ledare arbetar jag för en verksamhet som ska kännetecknas av delaktighet, meningsfullhet och respekt. Förskolan ska lägga grunden till det livslånga lärandet! Jag vill att era barn ska få den bästa möjliga tiden på vår förskola.

Titti Jörnung
Förskolechef

För att nå dit är mitt ansvar:
 

  • att personal, barn och förälder får medinflytande i vardagen. När man är delaktig och har inflytande, tar man ansvar över de gemensamma besluten. 
  • att jag i möten med personal kontinuerligt lyfter frågor om verksamhetens mål och innehåll och medverkar till att barnens vistelsetid i förskolan blir rolig, lärorik och meningsfull. 
  • att reflektionen blir ett verktyg i vardagen för både barn och personal, för att sätta ord på det vi gör och lär och för att upptäcka nya frågor som behöver besvaras och utmaningar som kräver lösning. 
  • att barn, personal och föräldrar bemöter varandra med respekt, vilket är grunden till allt värdegrundsarbete. 
  • att personal ska få de verktygen de behöver för att bedriva och utveckla verksamheten så att barnen på Djurgårdens Montessoriförskola får delta i en bra och lärorik verksamhet, där medveten personal utmanar barn till nya upptäckter och lärande.

 
Kontakta mig gärna om ni har frågor och synpunkter. Jag ser fram emot ett fint samarbete och jag vill hälsa er varmt välkomna till förskolan.
 
Titti Jörnung
Förskolechef, Djurgårdens Montessoriförskola